سامانه مدرسه هوشمند پویان

 

 

 پانل ورود کاربران

 صفحه اجتماعی

     

@farzanegan1_school        

 تلفن تماس

061-42427354

 

 حدیث موضوعی
حدیث موضوعی
 متولدین امروز
 آمار بازدید ها
 داستان روزانه 
معرفی کادر آموزشی
معرفی کادر آموزشی جهت نمایش در سایت
معرفی کادر آموزشی
...مشاهده ی مطلب 
فروغ پورنادری
فروغ پورنادری روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: یکشنبه ...مشاهده ی مطلب 
فاطمه حسینی دهبنه
فاطمه حسینی دهبنه روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: سه شنبه ...مشاهده ی مطلب 
گلی پای سخن
گلی پای سخن روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: یکشنبه دوشنبه سه شنبه ...مشاهده ی مطلب 
سیده محبوبه قبله زاده
سیده محبوبه قبله زاده روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: سه شنبه ...مشاهده ی مطلب 
مریم فلاطون زاده
مریم فلاطون زاده روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: شنبه یکشنبه دوشنبه چهارشنبه ...مشاهده ی مطلب 
فریبا احسان
فریبا احسان روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: یکشنبه سه شنبه ...مشاهده ی مطلب 
آرزو مقدم نژاد
آرزو مقدم نژاد روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: یکشنبه چهارشنبه ...مشاهده ی مطلب 
هدا دزفولیان
هدا دزفولیان روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: شنبه سه شنبه ...مشاهده ی مطلب 
زهرا مهرافشان
زهرا مهرافشان روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: شنبه دوشنبه چهارشنبه ...مشاهده ی مطلب 
ربابه زینوندلرستانی
ربابه زینوندلرستانی روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه ...مشاهده ی مطلب 
اعظم محکی پور
اعظم محکی پور روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: شنبه سه شنبه ...مشاهده ی مطلب 
فروغ احمدی منش
فروغ احمدی منش روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: یکشنبه دوشنبه ...مشاهده ی مطلب 
رضوان برزگری
رضوان برزگری روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: شنبه دوشنبه چهارشنبه ...مشاهده ی مطلب 
مینا خالقی پور
مینا خالقی پور روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: سه شنبه ...مشاهده ی مطلب 
اشرف ساکی پور
اشرف ساکی پور روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: شنبه یکشنبه دوشنبه ...مشاهده ی مطلب 
سعیده شنبدی زاده
سعیده شنبدی زاده روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه ...مشاهده ی مطلب 
فرنوش فریدی
فرنوش فریدی روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: شنبه یکشنبه سه شنبه چهارشنبه ...مشاهده ی مطلب 
مریم همتی نسب
مریم همتی نسب روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: شنبه دوشنبه چهارشنبه ...مشاهده ی مطلب 
معصومه اصول زاده
معصومه اصول زاده روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه ...مشاهده ی مطلب 
زهرا طاهری زاده
زهرا طاهری زاده روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: یکشنبه چهارشنبه ...مشاهده ی مطلب 
مریم سپهری خواه
مریم سپهری خواه روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: یکشنبه سه شنبه ...مشاهده ی مطلب 
عاطفه رحیم زاده
عاطفه رحیم زاده روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: یکشنبه سه شنبه چهارشنبه ...مشاهده ی مطلب 
مریم عیدی پور
مریم عیدی پور روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: سه شنبه ...مشاهده ی مطلب 
 جستجو
 
 تقویم روز
 مناسبت ها

 گزارش ترافیک
 پربیننده ترین مطالب
 نظرسنجی آنلابن

نظر شما در مورد ظاهر جدید سایت و تغییرات ایجاد شده در آن چیست ؟
عالی
خیلی خوب
خوب
ضعیف

 تولد همکاران
 لینک های مفید

 

 دیکشنری آنلاین